Zasadnicze szkoły zawodowe w Polsce

Województwa Zasadnicze Szkoły Zawodow dolnośląskie Zasadnicze Szkoły Zawodow kujawsko-pomorskie Zasadnicze Szkoły Zawodow lubelskie Zasadnicze Szkoły Zawodow lubuskie Zasadnicze Szkoły Zawodow łódzkie Zasadnicze Szkoły Zawodow małopolskie Zasadnicze Szkoły Zawodow mazowieckie Zasadnicze Szkoły Zawodow opolskie Zasadnicze Szkoły Zawodow podkarpackie Zasadnicze Szkoły Zawodow podlaskie Zasadnicze Szkoły Zawodow pomorskie Zasadnicze Szkoły Zawodow śląskie Zasadnicze Szkoły Zawodow świętokrzyskie Zasadnicze Szkoły Zawodow warmińsko-mazurskie Zasadnicze Szkoły Zawodow wielkopolskie Zasadnicze Szkoły Zawodow zachodniopomorskie
Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych; 2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych; 3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; 4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ATAS_220.jpg
kursy_boks_2016.jpg